Dräneringen kring uteplatsen

Nu kan vi sitta på uteplatsen utan att möblerna åker i väg med allt vatten som svämmande här förut. Det var hemskt vad det blev ett problem efter allt regn som föll i augusti, och det var inte bara i Jönköping det regnade så här, stora delar av Götaland och Svealand drabbades och det var då många som efteråt förstod att det var nödvändigt med en dränering.

Vad är då en dränering? Det är en teknik som används för att avlägsna vatten från ett område, till exempel en trädgård eller en uteplats, så att vattnet inte skadar området eller orsakar problem, läs vidare här. Den kan göras på olika sätt, till exempel genom att installera rör eller genom att skapa diken. När behövs dränering? Det behövs när det finns för mycket vatten i ett område, till exempel efter ett kraftigt regn. Om det inte finns någon dränering kan vattnet skada området, till exempel genom att marken blir lerig och hal, genom att jorden sköljs bort eller genom att det orsakar erosion. Den kan också vara nödvändig för att förhindra översvämningar. Nu undrar ni hur man går tillväga rent praktiskt? Jo, det är så att det här är ett jobb för dem som är professionella inom det här området så det är ingenting man kan göra själv, det krävs skicklighet, erfarenhet och så bra grävmaskiner. Sedan ska det grävas upp ett djupt dike, rör ska läggas ner och till sist måste marken återställas så det är inte gjort i en handvändning, men ack så bra det blir efteråt. Det kan kosta en del men det beror på hur omfattande arbetet är. Man brukar få betala per antal meter som ska dräneras så ett hyreshus blir dyrare än för mig som bara hade en uteplats.